English-2

O’r M4: 

Trowch oddi ar y ffordd yng Nghyffordd 24, teithiwch i’r gogledd ar yr A449 i Raglan

Ewch ar ffordd yr A40 tua’r gorllewin i’r Fenni

Ewch yn eich blaen drwy Grucywel am ddwy filltir heibio’r pentref, trowch i’r dde ar ôl tafarn y Cider Mill a mynd ar yr A479 i Dalgarth.

Unwaith y cyrhaeddwch Dalgarth, trowch i’r chwith yn y sgwâr i gyfeiriad Aberhonddu

Cymerwch y prif droad cyntaf am y Gelli Gandryll ar yr A4078

Mae Black Mountain Activities gyferbyn â’r gyffordd nesaf i gyfeiriad Henffordd